Сьогоднішній глобалізований світ переживає фінансову кризу. Водночас ускладнюються численні соціально-економічні, політичні та інші проблеми.

Ці проблеми набули особливого напруження і у нас, в Україні. Гостроти нинішній ситуації додає тягар минулого, зокрема, непомірно важкий спадок тоталітарного режиму. Започаткований процес впровадження реформ наштовхується на численні перешкоди, найбільш суттєвою серед яких є брак довіри у суспільних взаєминах. Це, своєю чергою, значно ускладнює процес єднання громади та досягнення порозуміння в суспільстві, блокує в багатьох випадках виявлення та реалізацію громадської ініціативи на шляху соціального розвитку та побудови громадянського суспільства в Україні. Залучення до співпраці церков усіх конфесій, консолідація зусиль церкви, бізнесу, громадського сектора та влади є нагальною потребою сьогодення.

bridge media | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Gov