„Освіта задля змін: духовність та інновації”

30 вересня-3 жовтня 2015 р. Львів

Українська освіта - один із найбільших секторів суспільства, у якому працюють і здобувають освіту близько 9 млн. осіб. Протягом усього періоду існування незалежної України в освітньому просторі країни накопичувалися численні проблеми системного характеру.

У презентованому проекті „Концепції розвитку освіти до 2025 року” зазначено, що досвід розвитку системи освіти України після 1991 року свідчить, що на цей момент реформування галузі немає чіткого системного характеру, це, радше, трансформація наявних інституцій, освітніх практик відповідно до мінливих умов існування й діяльності.

Україні потрібна системна реформа освіти, яка має бути предметом суспільного консенсусу, розуміння того, що освіта - це один з основних важелів цивілізаційного поступу й економічного розвитку. Освіта мусить перетворитися на механізм, здатний до саморегуляції - відповідно до викликів суспільного розвитку, які постійно змінюються. Одним із таких викликів є низький виховний потенціал сучасної системи освіти.

Питання якісної освіти  повинно розглядатися в кількох площинах, і особливо потрібно звернути увагу на морально-етичне і духовне виховання молодого покоління.

Тож обов’язком влади спільно з освітніми установами,  Церквою,  бізнесом та громадськими структурами є робота над розробкою та впровадженням системних освітніх реформ задля виховання нового покоління українців – свідомих, суспільно активних, конкурентоспроможних на європейському і світових ринках праці громадян.

Саме тому Організаційний комітет 8 ЕСТ акцентує увагу цьогорічного форуму на питаннях реорганізації освітньої системи в Україні. В цей непростий для цілої країни час, ми – свідомі громадяни, маємо сприяти якісним змінам в освітньо-виховному просторі, спільно працюючи над впровадженням нових підходів та інновацій у сфері освіти.

У 2013 році, ініціативна група „Першого грудня” у склад якої ввійшли провідні інтелектуали сучасної України (В'ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський), висловили свою позицію щодо об’єднання зусиль громади задля ефективних змін в освіті. Слова сказані два роки тому не втрачають своєї актуальності. Експерти наголосили що: „Україні потрібна нова, реально інтегрована в європейський, а отже - в глобальний простір система освіти, в центрі уваги якої стояло б завдання розвивати вільну і мислячу людину, котра прагне володіти якісними знаннями, конкурентними у світі.”

Тож підчас 8 ЕСТ запрошуємо учасників, спільно із представниками Церкви, влади, бізнесу, навчальних закладів, студентів та громадських організацій долучитися до дискусій щодо шляху реформування системи вищої освіти в Україні, обговорити питання духовної формації громадянина, ціннісно-орієнтованої виховної системи, європейського підходу навчання в вищих навчальних закладах та розвитку богословської освіти в Україні та ін.

Сподіваємось Екуменічний соціальний тиждень, який зарекомендував себе як ефективний майданчик діалогу і міжсекторального партнерства вкотре дасть поштовх до ефективних і рішучих змін у сфері освіти в нашій країні.

Sneakers Store | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov