Верховна Рада України постановляє:

1. Внести такі зміни до Податкового кодексу України

1) доповнити статтю 14 “Визначення понять“ пунктом 14.1.2521 наступного змісту:

“14.1.2521 Трансфер податку – перерахування на користь неприбуткової установи або організації частини податку з доходів фізичних осіб, що сплачена платником податку за звітний рік, в порядку та на умовах, визначених цим Кодексом.“

2) статтю 17 “Права платника податків“ доповнити пунктом 17.1.13. наступного змісту:

“17.1.13. на податкову знижку та право здійснити трансфер податку, за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом."

3) доповнити статтею 1661 у наступній редакції:
“Стаття 1661. Трансфер податку

166.1. Платник податку має право за наслідками звітного податкового року та на підставі річної податкової декларації доручити органам податкової служби здійснити на користь однієї з неприбуткових організацій трансфер податку у розмірі, що не перевищує 2 відсотків суми сплаченого платником податку за звітний рік податку, за умови дотриманням інших, визначених цим Законом вимог.

166.2. Неприбутковими організаціями вважаються установи та організації в розумінні пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", які включені органами державної податкової служби до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Трансфер податку не може здійснюватись на користь органів державної влади, органів місцевого самоврядування, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, політичних партій, пенсійних фондів та фондів соціального страхування, кредитних та професійних спілок, а також асоціацій чи інших добровільних об’єднань юридичних осіб.

Отримати трансфер податку має право неприбуткова організація, яка проводить діяльність на території України не менше 1-го року в статусі неприбуткової організації та не має заборгованості по сплаті податків та інших обов’язкових платежів перед державою.

166.3. Центральний податковий орган оприлюднює шляхом розміщення на власному Веб-сайті в мережі Інтернет або в офіційних друкованих виданнях, перелік неприбуткових організацій включених до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які можуть отримати трансфер податку, та оновлює вказаний перелік щорічно станом на 1 січня.

Перелік неприбуткових організацій, оприлюднений центральним податковим органом, повинен містити відомості про найменування неприбуткової організації, її місцезнаходження, ідентифікаційний код та дату занесення її до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Центральний податковий орган зобов’язаний забезпечити доступність для платників податку відомостей Реєстру неприбуткових організацій та установ у приміщеннях усіх податкових органів, а також забезпечити надання роз’яснень працівниками податкової служби щодо порядку заповнення річної податкової декларації в частині здійснення трансферу податку.

166.4. Податковий орган здійснює перевірку даних, вказаних в податкових деклараціях, на відповідність вимогам здійснення трансферу, за результатами якої до 1 червня року наступного за звітним скеровує відповідним неприбутковим організаціям письмові повідомлення з інформацією про розмір і порядок отримання неприбутковими організаціями трансферу.

За результатами перевірки даних, вказаних в податкових деклараціях, податковий орган до 1 липня року наступного за звітним подає відповідному органу державного казначейства розрахунок трансферу податку для здійснення перерахувань на користь неприбуткових організацій.

Протягом 60 календарних днів з моменту отримання розрахунку від податкового органу, але не пізніше 1 вересня року наступного за звітним, орган державного казначейства переказує неприбутковим організаціям зазначену у розрахунку суму шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок відповідної неприбуткової організації.

166.5. Податковий орган не здійснює трансфер податку у разі:

1) виявлення невідповідності неприбуткової організації, вказаної в податковій декларації, вимогам трансферу, визначеним у п.5.2 цієї статті;

2) сума трансферу податку, вказана платником податку у річній податковій декларації, перевищує суму дозволену згідно п.5.1 цієї статті;

3) подання неприбутковою організацією письмової заяви про відмову від отримання трансферу податку

У вказаних випадках податковий орган зобов’язаний письмово повідомити платника податку про причини нездійснення трансферу податку.

166.6.Обмеження права на трансфер податку

а) трансфер податку може бути здійснений виключно резидентом, що має індивідуальний ідентифікаційний номер;

б) трансфер податку за результатами відповідного звітного податкового року може бути здійснений на користь лише однієї неприбуткової організації;

в) якщо платник податку не скористався правом на трансфер податку за наслідками звітного податкового року, то сума невикористаного трансферу податку на наступні податкові роки не переноситься.

166.7. Центральний податковий орган видає інструкцію з питань застосування норм цієї статті, , порядку розрахунку трансферу податку та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим Законом, податковими органами за першим запитом платника цього податку.

166.8 Центральний податковий орган до 31 січня наступного року оприлюднює інформацію про перелік неприбуткових організацій та суму отриманого ними трансферу податку за попередній рік шляхом розміщення її на власному Веб-сайті в мережі Інтернет або в офіційних друкованих виданнях.

Податковий орган зобов’язаний на письмовий запит платника податку надати інформацію стосовно задекларованого останнім трансферу податку.“

4) абзац перший пункту 179.9 доповнити частиною наступного змісту:

“декларація та додатки до неї повинні містити інформацію, достатню для ідентифікації неприбуткової організації, на користь якої платник податку має намір здійснити трансфер податку, та розміру такого трансферу.“

5) статтю 157 доповнити пунктом 157.17 такого змісту:

"157.17. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді трансферу податку з доходів фізичних осіб в порядку, передбаченому цим Кодексом.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

Свої відгуки та пропозиції щодо проекту

Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки неприбуткових організацій"

надсилайте на ел. адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.