Відсоткова філантропія - механізм фінансової підтримки неприбуткових організацій у країнах Східної Європи, що полягає у наданні громадянам права на власний розсуд розпорядитися на користь обраних ними неприбуткових організацій, законодавчо визначеним відсотком сплаченого громадянами податку з прибутку.

Відсоткова філантропія” першою була запроваджена Угорщиною в 1996 р. Потім до ініціативи (після вивчення її позитивного впливу) приєднались Словаччина, Польща, Литва і Румунія, також норма знаходиться на шляху до законодавчого закріплення у Чехії, Молдові, Швейцарії, Японії та розглядається в Македонії.

Відсоткова філантропія є значним джерелом ресурсів для організацій громадянського суспільства, хоча вона має не тільки монетарну цінність, наразі привносячи демократичні принципи в суспільство і управління державою:

  • Сприяє участі громадян в управлінні бюджетним процесом, справах громади та вирішенні суспільно-важливих питань;
  • Децентралізації влади та розподілу її між громадянами, організаціями громадянського суспільства та урядовими структурами;
  • Зростання відповідальності організацій громадянського суспільства за наслідки своєї діяльності, цінності та значення цих організацій в суспільстві.

Суть відсоткової субсидії полягає в тому, що платник податку на доходи фізичних осіб (ПДФ) має право переадресувати певний, встановлений законом, відсоток (%) свого податку, який вже є сплачений до відповідного бюджету, на суспільні потреби – безпосередньо до організації, яка займається вирішенням суспільної проблеми. Таким чином, громадяни беруть участь у адмініструванні частини свого податку замість державних структур, впливаючи на прийняття рішень у державі та управління державою. Суспільні потреби та отримувачі субсидії в кожній країні визначені законом згідно з існуючими пріоритетами, доцільністю та сформованою системою суспільно-корисних інституцій.“Відсоткова філантропія” стала не стільки джерелом позабюджетного фінансування неприбуткових органіхацій, скільки ефективним механізмом залучення широких верств суспільства до підтримки їх розвитку та формування громадської відповідальності за відповідну сферу.

Відсоткова філантропія як механізм, який успішно впроваджений у багатьох країнах Сх. Європи, є відомим і для українських організацій громадянського суспільства. Більш того, в рамках круглих столів, семінарів протягом останніх років активно обговорювалась прийнятна стратегія впровадження такої законодавчої норми у нашому суспільстві.

Результатом активної позиції організацій громадського сектору стала презентація в рамках ІІ Екуменічного Соціального Тижня у м.Львові 7-11 жовтня 2009 року підготовленого законопроекту щодо впровадження відсоткової філантропії в Україні. Автором законопроекту виступила посадовець Львівської міської ради Алєксєєва Наталія Ігорівна. Вказаний законопроект був підтриманий присутніми на заходах Екуменічного Соціального Тижня народними депутатами С.Курпілем, В.Стретовичем та П.Писарчуком, які зареєстрували законопроект у Верховній Раді України за номером 6055 від 10 лютого 2010 року.

Проте, у звязку з прийняттям Податкового Кодексу України необхідно доопрацювати вказаний законопроект або зареєструвати новий.

Джерело: http://uk.wikipedia.org