Доктор морального богослов’я

декан філософсько-бгословського факультету УКУ

керівник сертифікатної програми з біоетики «На службі охорони життя»

Круглий стіл 7 «Відповідальність особистості за здоров'я як складова соціальної відповідальності»

8 жовтня

Представлення сертифікатної програми з біоетики «На службі охорони життя»

студентки ІІІ-го курсу за напрямком соціальна робота Національного університету «Львівська політехніка»

Круглий стіл 7 «Відповідальність особистості за здоров'я як складова соціальної відповідальності»

8 жовтня

Турбота про здоров’я населення як актуальна соціальна проблема

Куратор соціально-медичної компоненти підготовки фахівців соціальної роботи Львівської політехніки

к. пед. н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи

Круглий стіл 7 «Відповідальність особистості за здоров'я як складова соціальної відповідальності»

8 жовтня

Формування компетентності майбутнього соціального працівника до здоров’язберігаючої діяльності у соціальній роботі

Фонд Св. Володимира

Круглий стіл 7 «Відповідальність особистості за здоров'я як складова соціальної відповідальності»

8 жовтня

Навчання методам розпізнавання плідності: заняття в малих групах

Доцент кафедри «Кримінологія, конфліктологія та соціологія» Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. Дидоренка

Круглий стіл 8 «Від конфлікту до порозуміння в суспільстві»

8 жовтня

Особливості управління соціальними конфліктами в спільнотах

Доцент кафедри соціології та соціальної роботи НУ «Львівська політехніка»

Круглий стіл 8 «Від конфлікту до порозуміння в суспільстві»

8 жовтня

Формування у студентів знань та навичок щодо управління та конструктивного розвязання конфліктів (презентація матеріалів посібника «Від конфлікту до порозуміння: комунікативний менеджмент»)

Помічник керівника ГО «Спільнота «Ковчег»

Круглий стіл 8 «Від конфлікту до порозуміння в суспільстві»

8 жовтня

Відкритість та довіра як шляхи подолання конфліктів

Участник неофициального экуменического движения в Советском Союзе (1978-1992)

руководитель женской НКО  "ТЁПЛЫЙ ДОМ"

Виставка-семінар «Забутий світ»

8 жовтня

«Україна активна-2010: Загоєння минулого»

Іконописна майстерня «Небо на землі», м. Миколаїв

Діти та ікона

Голова Наглядової Ради фонду «Україна 3000», Київ

Академічна конференція «Довіра. Відповідальність. Філантропія»

7 жовтня