ФОРМУВАННЯ ПОРОЗУМІННЯ ТА ДОВІРИ  У СОЦІАЛЬНИХ ВЗАЄМИНАХ ЯК СКЛАДОВА ЗМІСТУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Здоров’язбереження як провідна ідея громадянського суспільства: шляхи впровадження

Реформи, довіра і громадянське суспільство в Україні

Роль довіри у формуванні громадянського суспільства в Україні

Діалог між культурами та релігіями: шлях до соціальної реформи

Українська Греко-Католицька Церква подала гідний приклад у відродженні свого народу. Вона зуміла в певний історичний момент знайти силу і відвагу вивести своїх вірних з найбільшого занепаду, а саме з духовної і економічної бідності, яка була результатом  колоніалізму протягом кількох століть, коли народ не мав впливу на владу, не був нею, а виконував ту роль, яку йому надавали тогочасні окупанти.

Реформування – шлях до євроінтеграції

Стратегія Європейського Союзу стосовно соціальної ринкової економіки і її значення для України.

Перед економікою «беззаконня»: релігія і право

«На шляху до справедливої, партисипативної і відповідальної економіки: ситуація в Україні»

 

Акакдемічна конференція «Реформи через довіру», 29 вересня 2011 рік