Керівник проектів, БФ "Карітас-Україна"

Виступ під час Семінару-обміну "Міжнародний та вітчизняний досвід міжсекторального партнерства", 26 вересня 2012 року, УКУ

АДВОКАЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  НЕДЕРЖАВНИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Нині в Україні діють досить багато недержавних громадських і благодійних організацій, які допомагають найбільш вразливим категоріям населення (інвалідам, літнім людям, невиліковно хворим, дітям-сиротам, неблагополучним сім’ям). У сфері соціальної допомоги населенню громадські і благодійні організації не конкуренти державі, а партнери. Неурядовим  організаціям може по праву належати провідна роль у наданні соціальних послуг на рівні громади. До недержавного сектору  відносяться громадські, благодійні, релігійні організації чи фонди та фізичні особи, діяльність яких пов'язана з наданням соціальних послуг. Управління цим сектором здійснюється в порядку, визначеному законодавством та відповідними статутами. Ці організації найчастіше першими беруть на себе розв’язання нових соціальних проблем. Завдяки своїй мобільності, творчим підходам вони здатні забезпечити виявлення та задоволення потреб різних вразливих груп, одночасно сприяючи розвиткові надання соціальних послуг.

Саме це питання було одним з основних під час консультацій 24 лютого 2012року Прем’єр-міністра України Миколи Азарова з керівництвом всеукраїнського громадського соціально-політичного об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України», міжнародного благодійного фонду «Карітас України», міжнародної благодійної організації «Кожній дитині», благодійної організації «Місто щасливих дітей», всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю», громадської організації «Турбота про літніх людей». Глава уряду пообіцяв, що профільні міністерства запропонують нові ефективні правові механізми щодо удосконалення функціонування громадських організацій, що дасть можливість останнім безперешкодно допомагати малозахищеним верствам населення.

У демократичних країнах громадянське суспільство виступає в ролі рівноправного партнера держави й бізнесу у вирішенні соціальних і суспільних проблем. При цьому держава бере на себе зобов'язання створити сприятливі правові умови для діяльності організацій громадянського суспільства, забезпечує значну частину фінансування їх діяльності та залучає до надання соціальних послуг. Наприклад, у країнах Євросоюзу 40–60% від загального доходу ОГС становить державне фінансування, у Німеччині 60% гарантованих державою соціальних послуг надаються неурядовими організаціями. Українська держава сьогодні стоїть перед необхідністю підвищення ефективності соціальних програм. Важливе значення має зниження фінансових втрат, пов’язаних із безадресністю соціальних послуг, ефективного  фінансування державних установ у сфері соціального захисту населення. В Україні участь на ринку соціальних послуг та доступ НГО до державного фінансування надто обмежені. Для українських НГО не створено сприятливих умов для виходу на ринок соціальних послуг і отримання замовлення від держави на їх надання.

 

Привілеї щодо фінансування соціальних послуг в Україні наразі мають державні установи, яким надається свідома перевага перед недержавними постачальниками.  Для альтернативних постачальників існують різноманітні перешкоди як фінансові (податки, принципи розподілу бюджету), так і не фінансові (недосконале законодавство щодо діяльності недержавних організацій, благодійної діяльності, ліцензування та ін.).

Доки ці перешкоди не буде усунено, неможливо створити сприятливі умови для участі НДО на ринку соціальних послуг та залучення бюджетних коштів для їх фінансування. Тому організації громадянського суспільства можуть наразі вимагати від держави розширення простору для своєї участі. Шляхом до оптимізації системи надання соціальних послуг є впровадження нових механізмів взаємодії державного та недержавного секторів, використання вже існуючих ресурсів і потенціалу НГО, які надають соціальні послуги.

Громадський сектор України здатний сьогодні взяти на себе вагому  частину функцій із надання соціальних послуг для населення. Законодавство надає право недержавним організаціям брати участь на ринку соціальних послуг, залучати бюджетні кошти для здійснення такої діяльності й отримувати плату за послуги.  Це означає, що соціальні послуги можуть бути предметом  купівл-продажу, а система соціальних послуг розвиватиметься за законами ринкових відносин. За умови грамотно розробленої нормативно правової бази,  впровадження системи тендерних закупівель на соціальні послуги та розробки стандартів їх надання.  Це дасть  можливість НГО зміцнити свою фінансову  стабільність, підвищити свою роль надавача соціальних послуг як не державної організації та тим самим  забезпечити сталий розвиток та кадровий, професійний потенціал, а адресатам своєчасно  отримати якісні послуги від обраного собою надавача.

Закон України "Про соціальні послуги" вносить у систему соціального захисту передумови реформування, однак він є недосконалим щодо забезпечення механізмів формування ринку соціальних послуг.  Види послуг визначені не чітко, відсутня їх класифікація з урахуванням таких, які надаються НГО. Закон містить неоднозначні трактування професійної діяльності, визначення суб’єктів ліцензування усі ці передумови не сприяють розвиток ринку.  Відсутність  стандартів соціальних послуг, які б встановлювали рівні вимоги до суб’єктів надання послуг незалежно від форми їх власності не дають можливості НГО  стати рівноправним учусником відносин в сфері надання соціальних послуг. Чинні державні соціальні стандарти у сфері соціального захисту розроблені як нормативи забезпечення конкретних закладів системи Міністерства праці та соціальної політики України або Міністерства охорони здоров’я України. Кошти плануються з урахуванням витрат, що йдуть на утримання цих закладів. Такі стандарти не передбачають їх застосовування суб’єктами недержавної форми власності.

НГО можуть використовувати наступні ресурси: волонтерська праця, ініціативність та активність членів організації, психологічна підтримка на засадах принципу "рівний-рівному",духовна підтримка, залучення альтернативних матеріальних ресурсів у формі пожертв в тому числі і від міжнародних донорів, грантів, членських внесків, спрямовувати доходи від власної підприємницької діяльності на розвиток соціальних послуг, роялті. Найбільш типові функції, які може виконувати недержавна організація у цій системі: це безпосереднє адресне надання соціальних послуг на рівні громади;  вивчення потреб і очікувань споживачів цих послуг; збір і опрацювання інформації про попит на послуги та зміни соціальної ситуації у громаді; участь у формуванні місцевих соціальних програм та планування розвитку системи соціальних послуг на місцевому рівні; здійснення громадського контролю за якістю надання соціальних послуг та ефективністю місцевих соціальних служб та їх працівників.

Напрацювання проектів нормативно-правових актів щодо стандартів надання  соціальних послуг  є необхідною для реалізації соціального замовлення. Стандарт надання послуг це комплекс  соціальних  норм  і  нормативів,  на  базі яких визначаються рівні основних соціальних гарантій  щодо  надання  соціальних  послуг. Сьогодні існують стандарти:  надання соціальних послуг  з догляду і підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом; надання   соціальних  послуг  з  профілактики ВІЛ-інфекції серед осіб з високим ризиком інфікування ВІЛ статевим шляхом;  надання  соціальних  послуг хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ-інфекцію; надання соціальних послуг  хворим  з  потрійним діагнозом (ВІЛ-інфекція,  туберкульоз,  залежність від наркотичних речовин); надання соціальних послуг особам, які отримують замісну підтримувальну терапію агоністами опіоїдів; надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз; лікування ВІЛ-позитивних людей, які є споживачами ін'єкційних наркотиків. Вищеперераховані документи регулюють забезпечення стабільності такої роботи, підвищення якості надання соціальних та медичних послуг, збереження їх комплексного характеру, а також координації діяльності відповідних служб. Стандарти затверджені Міністерством України у справах сім’ї молоді та спорту,  Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством охорони здоров’я України 13.09.2010 року є чинними.

Необхідним є впровадження державних стандартів якості надання таких послуг у  кожній цільовій групі, спрямованих на різні категорії громадян, які потребують соціального захисту. Громадські організації повинні залучатися до робіт по розробці цих стандартів поряд з державними органами влади на рівні комітетів Верховної Ради України та профільних міністерств.  Цьому має передувати адвокаційна кампанія по розробці стандартів надання соціальних послуг, проведення ряду круглих столів, розробкою рекомендацій та досліджень щодо законодавчого регулювання питань, пов’язаних  з організацією надання соціальних послуг недержавними суб’єктами  та створення ініціативної групи експертів  з представників неурядових організацій, зацікавлених у розробці стандартів надання соціальних послуг недержавними громадськими організаціями, фінансових та інституційних умов участі НГО на ринку соціальних послуг в Україні. Формування експертного висновку  відносно реформи системи фінансування соціальних послуг та підписанням відповідної угоди про це з Міністерством праці та соціальної політики України.

Проектом «Адвокація оптимізації системи надання соціальних послуг недержавними громадськими організаціями» передбачено проведення ряду круглих столів та створення ініціативних груп по розробці стандартів надання соціальних послуг населенню. Від  ініціативної  групи експертів очікується:

-             прийняття  порядку розроблення і затвердження стандартів соціальних послуг та вимоги до їх формування. Порядок має передбачати запровадження таких державних стандартів соціальних послуг, що висувають єдині вимоги щодо змісту та якості послуг, незалежно від форми власності надавачів. Такі стандарти повинні застосовуватися як інструмент державного регулювання ринку у сфері соціальних послуг.

-            розробка рекомендації щодо законодавчого регулювання питань,  пов’язаних з організацією надання соціальних послуг недержавними суб’єктами. Особлива увага буде приділена обговоренню механізмів державного фінансування соціальних послуг недержавних суб’єктів, зокрема конкурсному відбору, а також створенню гарантій рівного доступу державних та недержавних суб’єктів до таких конкурсів.

-            напрацювання проектів нормативно-правових актів  стандартів надання  соціальних послуг та  їх переліку для задоволення потреб цільових груп, спрямованих на різні категорії громадян, які потребують соціального захисту.

-            рекомендації щодо включення соціальних послуг до базового переліку видів діяльності, які здійснюються недержавними неприбутковими організаціями; визначення діяльності неурядових організацій із надання соціальних послуг  як некомерційної та неприбуткової;

-            розробка рекомендацій для  переходу  до ліцензування лише окремих видів соціальних послуг, які можуть становити небезпеку або прямо впливати на життя та здоров’я отримувачів.

Проведення круглого столу на тему: «Оптимізація системи надання соціальних послуг недержавними громадськими організаціями».

Мета заходу: обговорити роль та значення діяльності благодійних інституцій в розбудові системи соціального забезпечення, та створення ініціативної групи експертів для роботи над розробкою стандартів соціальних послуг що надаються громадськими організаціями. Учасники зустрічі представники благодійних фондів та організацій, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники бізнесу, благодійники.

Під час зустріч будуть розглядатись питання:  світові підходи та моделі побудови системи соціального забезпечення;   розвиток системи соціального забезпечення в Україні; пріоритети співпраці держави та благодійних інституцій у вирішенні соціальних проблем;

Формат зустрічі передбачає:

-      презентаційну частину, в якій буде представлений теоретичний матеріал, що стосується світових підходів та моделей системи соціального забезпечення;  Андрій Васькович, президент МБФ «Карітас-Україна»

-      дискусію за круглим столом, під час якої експерти заходу -  представники благодійних організацій, держави та бізнесу обговорять перспектив розвитку системи соціального забезпечення   в Україні, а також пріоритетів міжсекторної взаємодії у розбудові цієї системи; Василь Князевич, голова правління Ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги.

-    створення ініціативної групи куди ввійдуть експерти для роботи над розробкою стандартів соціальних послуг що надаються громадськими організаціями та підписання угоди з Міністерством праці та соціальної політики України про спільну роботу над стандартами надання соціальних послуг неурядовими організаціями .

Експерти запрошені до участі представники: ВГО «Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»,  МБФ «Карітас-Україна»,  Український форум благодійників, Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», БФ «Крона», ГО «Турбота про літніх», МБФ «Кожній дитині», БФ «Місто щасливих дітей», ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю», БФ «Соціальне партнерство, БФ «Здоров’я української нації», БФ «Творчий центр «ТЦК» Творче об’єднання «Торо»,  Школи соціальної роботи, МФ «Відродження», ГО «Кожній дитині»,  ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю», Асоціація Благодійників України,  Києво-Могилянська Академія;  Український  незалежний центр політичних досліджень, Центр громадської експертизи та інших.