Президент Соціальних тижнів Франції

Виступ під час Академічної конференції "Майбутнє демократії в Україні", 25 вересня 2012 року, у Львівській обласній раді

Демократія та Християнська віра - спільний шлях вперед

Голова Ради Об'єднаної опозиції (ВО Батьківщина)

Виступ під час Академічної конференції "Майбутнє демократії в Україні", 25 вересня 2012 року, у Львівській обласній раді

Директор Інституту гуманітарних та соціальних наук, НУ "Львівська політехніка"

Виступ під час Академічної конференції «Майбутнє демократії в Україні», 25 вересня 2012 року, у Львівській обласній раді

Роль «м’якої сили» у процесі демократизації міжнародних відносин: досвід для України

Голова Фонду «Демократичні ініціативи», Київ

Виступ під час Академічної конференції «Майбутнє демократії в Україні», 25 вересня 2012 року, у Львівській обласній раді

Гострі кути української демократії

Директор з питань досліджень в Колледжі Бернардинців, почесний директор Інституту екуменічних студій у Львові

Виступ під час Академічної конференції «Майбутнє демократії в Україні», 25 вересня 2012 року, у Львівській обласній раді

НОВІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ  ДЕМОКРАТІЇ ТА ЇЇ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ

Голова президії Науково-методичної комісії зі соціального забезпечення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, директор Луганського інституту праці та соціальних технологій Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

Виступ під час Академічної конференції «Майбутнє демократії в Україні», 25 вересня 2012 року, у Львівській обласній раді

Розвиток соціального капіталу – шлях до покращення якості життя та перспектив економічного зростання країни