соціолог, кандидат соціологічних наук

Панельна дискусія«Соціальні наслідки жіночої трудової міграції»

3 жовтня 

Діти трудових мігрантів: міфи та реальність

best Running shoes | New Balance 991 Footwear

Попри те, що основну масу українських трудових мігрантів складають чоловіки (дві третини від їх загальної кількості), жінки теж активно залучені до трудової міграції, особливо ті, які проживають у Західному регіоні України. Варто зауважити, що саме жіноча трудова міграція чи не найчастіше опиняється в центрі політичних та публічних дискусій і є “тим пунктом, в якому драматизація і моралізація дискурсу досягає максимуму”[1]. Активна участь жінок у міграційних процесах провокує численні та різносторонні суспільні дебати, зокрема, і на предмет зміни сімейних ролей і подальшу долю мігрантських сімей, що в більш широкому контексті варто розглядати як тривогу щодо трансформацій традиційного соціального порядку[2]. Представлення зовнішньої трудової міграції жінок та її соціальних наслідків часто йде у нерозривному зв’язку із іншою темою – темою т. зв. «соціального сирітства». Ця тема, незважаючи на свій порівняно «юний вік», уже володіє власною специфічною термінологією представлення та дискурсами репрезентації.

 

Метою цієї доповіді є аналіз способів репрезентації проблем дітей трудових мігрантів у вибраних вітчизняних наукових та медійних текстах, активне публічне і наукове обговорення яких розпочалося недавно — декілька років тому.

 

Далі у цій доповіді будуть розглянуті:

 

  • причини та механізми актуалізації теми «проблеми дітей трудових мігрантів»;
  • її зв'язок із жіночою міграцією;
  • місце цієї теми у аналізі глобальних міграційних процесів;
  • специфіка вживання терміну «соціальні сироти»;
  • характеристика існуючих статистичних даних кількості дітей трудових мігрантів;
  •  домінуючі способи представлення дітей мігрантів;
  • теми що не висвітлюються у дискурсі «соціального сирітства»;
  • вік матерів та «дітей».

 


 

[1] Журженко Т. Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального строительства. Вильнюс: ЕГУ, 2008  

 

[2]Keough L. Globalizing “Postsocialism”: Mobile Mothers andNeoliberalism on the Margins of Europe. AnthropologicalQuarterly. №3. Vol.79. 2006. P. 431-461