студентка кафедри соціології та соціальної роботи, НУ «Львівська політехніка»

Круглий стіл «Ініціатива зсередини громади як чинник врахування відмінностей і реалізації поваги на шляху становлення громадянського суспільства»

3 жовтня

"Дорадчий комітет як громадське угрупування: львівський досвід та перспективи діяльності"

jordan Sneakers | Calzado - Sneakers Hombre

           Громадянське суспільство характеризується активністю громади, зусилля якої спрямовані на задоволення потреб як окремих громадян так і суспільства в цілому. Україна перебуває на шляху формування громадянського суспільства. Для нас важливо виявити прояви ініціативи громади та її реалізації як з моменту проголошення незалежності України так і на сьогоднішній день. Це дозволить нам, з урахуванням досвіду минулих років, а також сьогодення, визначити перспективу нашої діяльності як соціальних працівників на найближчі роки, зокрема. З цією метою ми зупинили свій вибір на такій ініціативі як створення Дорадчого комітету.

Дорадчий комітет – це громадське угрупування фахівців, викладачів та  студентів  у галузі соціальної роботи та соціальної політики.

Так, з початком реформування соціальних служб, у 1999 році на базі Національного університету «Львівська політехніка» утворився перший Дорадчий комітет. До його складу входили фахівці, які повернулися із навчання в Канаді.  Оновлення комітету відбулося на базі кафедри соціології та соціальної роботи у 2002 -2003 роках. До складу  Дорадчого комітету  входили представники громадських та державних організацій. Дорадчий комітет очолював  Голова, який обирався на  перших зборах.

Дорадчий комітет керувався у своїй діяльності  загально прийнятими морально-етичними цінностями соціальної роботи. Він був створений  для професійної допомоги студентам та  професорсько-викладацькому складу кафедри соціології та соціальної роботи в питаннях практичної соціальної роботи. Це громадське угрупування представляло інтереси  окремих соціальних груп в громаді у державних інституціях, депутатському корпусі, ЗМІ,та інших організаціях та установах, що мали вплив на формування соціальної політики в державі та надавали соціальні послуги користувачам.

Дорадчий комітет збирався один раз на місяць (дата і час встановлювалися додатково) в приміщенні факультету  соціології та соціальної роботи.

Дорадчому комітету дозволялося запрошувати на свої засідання(збори) будь-яких представників, що зацікавлені  у розбудові соціальної політики.

Мета діяльності Дорадчого комітету

Це громадське угрупування здійснювало діяльність, що була направлена на покращення професійної підготовки  майбутніх  соціальних  працівників, розбудови інноваційних соціальних послуг та на  зміну стереотипів в уявленнях стосовно соціальної роботи, на формування соціальної політики з урахуванням потреб  окремих груп населення.

Напрямки діяльності Дорадчого комітету

Основними напрямками діяльності цього громадського угрупування були:

 • Обмін досвідом роботи членів Дорадчого комітету в організації процесу практичного навчального блоку в соціальних агенціях регіону;
 • Аналіз та вивчення існуючих можливостей та ресурсів в соціальній сфері;
 • Ознайомлення та інформування колег та громади про кращий світовий та вітчизняний досвід, інноваційні методики в галузі надання допомоги користувачам;
 • Взаємодія з різними державними установами та громадськими організаціями, міжнародними фондами та організаціями з метою пошуку ресурсів для розширення сфери соціальних послуг в громаді.

Види діяльності Дорадчого комітету

Дорадчий комітет займався такими видами діяльності як:

 • інформаційно-просвітницька робота (використання з цією метою газету «Аудиторія»);
 • надання послуг посередництва;
 • запобігання ефекту вигорання соціальних працівників;
 • створення умов для підвищення професійного рівня соціальних працівників;
 • впровадження супервізійного процесу в практику соціальної роботи.

Дорадчий комітет виступає в ролі громадського представника на відповідних професійних форумах, конференціях, зборах, що мали вплив на формування та покращення соціальної політики та соціальної роботи.

Саме питанню можливості відновлення та покращення діяльності Дорадчого комітету (не лише на університетському, а  й на регіональному рівні) ми вирішили присвятити своє дослідження.

Запитання анкети

У рамках нашого дослідження, ми спілкувалися з фахівцями, які були у складі Дорадчого комітету у 2002-2003 роках. Хочемо представити Вашій увазі запитання інтерв’ю та відповіді на них:

1. Якою Ви хотіли б бачити сьогодні діяльність Дорадчого комітету?

 • як впливової структури на формування соціальної мережі, з якісними та необхідними соціальними послугами в громаді;
 • як групу експертів-помічників соціальним агенціям у зміцненні соціальної політики для допомоги найбільш потребуючим групам в громаді;
 • як один із ресурсів вивчення потреб в громаді;
 • допоміжна структура в підвищенні кваліфікації керівників практики;
 • як ініціатор створення школи супервізії на базі кафедри соціології та соціальної роботи.

2. На Вашу думку, яку відповідальність мав би взяти на себе Дорадчий комітет?

 • контактувати з базами практики студентів соціальної роботи та впливати на них;
 • пошук, обговорення та вплив на болючі проблеми соціальної сфери міста Львова.

3. Всі респонденти погодилися з трактуванням Дорадчого комітету як діючої групи експертів-супервізорів соціальної роботи.

4. Всі респонденти вважають, що Дорадчий комітет доцільно було б використовувати для зміцнення співпраці між громадою та владою для підготовки соціальних працівників,  тобто Дорадчий комітет може бути посередником між державними та недержавними базами практики(організаціями) та університетом.

   Сьогодні, коли ми зібралися як громада міста Львова та області, ми можемо подумати яким чином можна використати цей досвід сьогодні і завтра. Тому пропонуємо розглядати ідею розвитку Дорадчого комітету як прояв ініціативи зсередини громади(громади освітян, а саме викладачів та студентів, а також соціальних працівників). Ми проаналізували досвід діяльності Дорадчого комітету і, виходячи з результатів цього аналізу, ми пропонуємо Вашій увазі можливий текст Меморандуму.

Ми також відкриті до вивчення досвіду виникнення та розвитку громадських рад як угрупувань громадян в Україні.